طبق ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات ایران، حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به ترتیب زیر است.

الف : بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است.

۱- در صورتی که موضوع اختراع فرآورده باشد :

۱-۱- ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش و استفاده از فرآورده.

۱-۲- ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

۲- در صورتی که موضوع اختراع فرآیند باشد :

۲-۱- استفاده از فرآیند.

۲-۲- انجام هر یک از موارد مندرج در بند (۱-۱ و ۲-۱) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیما از طریق این فرآیند بدست می آید.

ب : مالک اختراع می تواند با رعایت (بند ج) این ماده و (ماده ۱۷) قوانین و مقررات مرکز مالکیت معنوی ایران علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در (بند الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند.

ج : حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع شامل موارد زیر نمی شود :

۱- بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.

۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که بطور موقت یا تصادفا وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آب های کشور می شود.

۳- بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.

۴- بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.

د : حقوق استفاده کننده قبلی که در (بند ۴ ج) این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.


جهت آشنایی و بهره مندی از خدمات مالکیت فکری و معنوی اینجا کلیک کنید …

لینک اشتراک گذاری : irpatents.com/weblog/?p=79
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *