طبق ماده ۲۳ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران و ماده ۵ قانون ثبت اختراعات ایران، چگونگی ذکر نام طراح در گواهی ثبت طرح صنعتی و نحوه تعلق حق طرح ثبت شده به شرح زیر می باشد.

الف : حقوق طرح صنعتی ثبت شده منحصرا به طراح تعلق دارد.

ب : اگر افرادی به صورت مشترک طراحی کرده باشند، حقوق ناشی از طرح صنعتی به صورت مشترک به آن ها تعلق می گیرد.

ج : هر گاه دو یا چند نفر مستقل از یکدیگر طراحی واحدی کرده باشند، شخصی که اظهارنامه طرح خود را زودتر تسلیم کرده باشد یا در صورت ادعای حق تقدم، هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر اینکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت طرح صنعتی را خواهند داشت.

د : حقوق ناشی از طرح صنعتی ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.

ه : در صورتی که طرح صنعتی ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود. مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

و : نام طراح در گواهی ثبت طرح صنعتی قید می شود، مگر اینکه کتبا از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهارنامه یا تعهد طراح مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان طراح قید گردد، فاقد اثر قانونی است.


جهت آشنایی و بهره مندی از خدمات مالکیت فکری و معنوی اینجا کلیک کنید …

لینک اشتراک گذاری : irpatents.com/weblog/?p=109
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *