هاست حرفه ای وردپرس

انقلابی در میزبانی وردپرس با سرعتی خیره کننده

هاست وردپرس 1 گیگابایت

فضا = 1000 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
بهینه بر اساس وردپرس
Cpabel
SSL رایگان
هارد NVME

هاست وردپرس 3 گیگابایت

فضا = 3000 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
بهینه بر اساس وردپرس
Cpabel
SSL رایگان
هارد NVME

هاست وردپرس 5 گیگابایت

فضا = 5000 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
بهینه بر اساس وردپرس
پرطرفدار
Cpabel
SSL رایگان
هارد NVME

هاست وردپرس 10 گیگابایت

فضا = 10000 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
بهینه بر اساس وردپرس
Cpabel
SSL رایگان
هارد NVME

هاست وردپرس 15 گیگابایت

فضا = 15000 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
بهینه برساس وردپرس
Cpabel
SSL رایگان
هارد NVME

هاست وردپرس 20 گیگابایت

فضا = 20000 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
بهینه بر اساس وردپرس
Cpabel
SSL رایگان
هارد NVME

سامانه آموزشی