برگه‌ها

ثبت اثر ادبی و هنری

فرآیند ثبت اثر ادبی و هنریاثر ادبی و هنری

اثر ادبی عبارت است از آن گونه سخنانی که از حد سخنان عادی برتر و والاتر بوده است و مردم آن سخنان را در میان خود ضبط و نقل کرده اند و از خواندن و شنیدن آن ها دگرگون گشته و احساس غم و شادی یا لذت کرده اند. اثر هنری انتقال عواطف و احساسات هنرمند به انسان است، هنرمند قادر است در آثارش عواطف و تجربیات خود را به صورتی آشکار کند که باعث برانگیخته شدن احساسات مخاطب شود و با ایجاد عواطف مشترک با مخاطبان ارتباط و پیوندی معنوی برقرار کند.

ثبت اثر ادبی و هنری

اثری قابل ثبت است که اصیل باشد. اصالت یعنی اثر باید ناشی از اندیشه، احساسات و تلاش فکری شخص پدید آونده باشد و به عبارت دیگر شخصیت پدید آورنده در اثرش نمودار باشد. بنابراین اثری که تقلید و کپی برداری از آثار دیگران یا تقلید محض از آن ها باشد نمی تواند واجد حق ثبت و کپی رایت گردد. قانون حمایت از مولفین طیف گسترده ای از آثار ادبی و هنری را مورد حمایت قرار می دهد، که از این قبیل می توان به کتاب، رساله، جزوه، شعر، ترانه، اثر موسیقی، نقشه و اثر معماری، نقاشی، طراحی، اثر عکاسی، هنرهای دستی، طرح فرش و گلیم، مجسمه، نمایش نامه و فیلم نامه، اثر سینمایی، رقص و پانتومیم و غیره اشاره نمود.

گواهینامه اثر ادبی و هنری

گواهینامه اثر ادبی و هنری سندی است که « اداره مالکیت ادبی و هنری » برای حمایت از اثر در محدوده جغرافیایی تحت اختیار صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری اثر در آن محدوده جغرافیایی بهره مند شود.

شرط بهره مندی از نظام انحصاری اثر ادبی و هنری

آثار ادبی و هنری به محض ایجاد و خلق به خودی خود تحت حمایت قانون قرار می گیرند و حمایت از آن ها مشروط به ثبت یا تشریفات دیگری نمی باشد. ثبت اثر امری اختیاری است و پدید آورنده می تواند اثر خود را به ثبت برساند. فایده ثبت اثر این است که پدید آورنده برای اثبات مالکیت خود در دادگاه با ارائه گواهی ثبت از ارائه دلیل دیگری بی نیاز می گردد. به این ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصاری آثار ادبی و هنری هستند ابتدا باید این حق را به ثبت برسانند و معمولا پس از ثبت اثر است که پدید آورنده بدون ارائه دلیل دیگری می تواند علیه نقض کنندگان حق مالکیت اثر یا هر شخصی که بدون اجازه آن نسبت به تکثیر، عرضه و استفاده از اثر اقدام می نماید به دادگاه شکایت کند.