نگارش حرفه ای متون

یکی از مهمترین موارد ثبت اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور نگارش حرفه ای متون اعم از تقاضانامه، اظهارنامه، ادعانامه، شرح و توصیف و … می باشد. این امر بسیار حائز اهمیت است، و در بسیاری از موارد سبب مشروط شدن تقاضا و الزام شما به پاسخ در خصوص سئوالات ممتحن، ساخت و ارائه نمونه صنعتی، استخدام وکیل، ارائه دفاعیه و … خواهد شد. در پاره ای از مواقع نیز بنابر دلایل مختلف تقاضای شما مردود خواهد شد.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات نگارش حرفه ای متون در داخل و خارج از کشور هستند.