پیگیری پرونده ها

در حال ثبت اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور هستید و با مشکل مواجه شدید! یا اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علامت تجاری و نشان جغرافیایی خود را ثبت کردید و برای ساخت، تولید و یا اجرا نیازمند تست و آزمایشات مورد تائید و اخذ مجوز از سازمان ها و ادارات ذیربط داخلی و خارجی هستید؟
در بسیاری از موارد پرونده های ثبت با مشکلات و چالش هایی روبرو خواهند شد که متقاضی از ادامه فعالیت باز خواهد ماند و برای ادامه نیازمند کمک و یاری از کارشناسان و وکلای مجرب خواهد بود.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات پیگیری پرونده های در داخل و خارج از کشور هستند.