خبرنامه مرکز

در این بخش تنظیمات مربوط به خبرنامه مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران درج شده است.

چرا عضویت در خبرنامه

برای مشاهده هر یک از تب ها روی علامت + کلیک کنید.

عضویت در خبرنامه چه مزایایی دارد ؟

پاسخ

عضویت در خبرنامه سبب بهره مندی از دریافت بموقع اخبار و اطلاعات مرکز خواهد شد.