سئوالات متداول

مرکز چه خدماتی انجام می دهد ؟

پاسخ

به منوی خدمات مرکز مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

مرکز چه خدماتی انجام می دهد ؟

پاسخ

به منوی خدمات مرکز مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

مرکز چه خدماتی انجام می دهد ؟

پاسخ

به منوی خدمات مرکز مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

مرکز چه خدماتی انجام می دهد ؟

پاسخ

به منوی خدمات مرکز مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

نحوه همکاری در بخش تجاری سازی چگونه است؟

پاسخ

بعد از ارسال درخواست در صورت پذیرش خدمات قرارداد کتبی همکاری منعقد خواهد شد. نحوه همکاری به شکل درصدی هست، یعنی در صورت موفقیت در امر تجاری سازی طرفین به نسبت درصد همکاری تعیین شده در پروژه سهیم خواهند بود.

مرکز چه خدماتی انجام می دهد؟

پاسخ

به منوی اصلی وب سایت مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

پاسخ سئوال شما

اگر پاسخ سئوال خود را در تب های بالا نیافتید با استفاده از فرم زیر سئوال خود را برای ما ارسال کنید.