برگه‌ها


کلینیک نوآوری


خدمات بخش کلینیک نوآوری شامل طراحی نوآوری، نمونه سازی نوآوری، امور اجرایی نوآوری، قراردادهای نوآوری و کارگزاری نوآوری در داخل و خارج از کشور می باشد.


مالکیت های فکری


خدمات بخش مالکیت های فکری شامل ثبت اختراع، ثبت طرح صنعتی، ثبت اثر ادبی و هنری، ثبت علائم تجاری، ثبت نشان جغرافیایی و سایر خدمات مالکیت های فکری در داخل و خارج از کشور می باشد.


تجاری سازی نوآوری


خدمات بخش تجاری سازی شامل تجاری سازی ایده، تجاری سازی اختراع، تجاری سازی طرح صنعتی، تجاری سازی اثر ادبی و هنری، تجاری سازی روش کسب و کار و تجاری سازی سایر نوآوری ها در داخل و خارج از کشور می باشد.


پیشنهادات سرمایه گذاری


رمز موفقیت توان مالی نیست، پیشنهادات و فرصت های ویژه سرمایه گذاری در صنایع و خدمات کاملا انحصاری را از دست ندهید.


توسعه صنایع و خدمات

با تکیه بر دانش انحصاری، توان علمی و بهره مندی از نیروی انسانی نخبه و متخصص در داخل و خارج از کشور آماده ارائه خدمات، توسعه، بروز رسانی و حل مشکلات و موانع صنایع و خدمات هستیم.


انجمن نوآوری

دوستان خود را به اولین انجمن نوآوری ایران دعوت کنید و با افرادی که علاقه مند مباحثه با شما هستند بحث و تبادل نظر کنید.

اخبار مرکز را از دست ندهید.
قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ میدهد، برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد. چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید و سپس عمل کنید.

ایده بکر
پرورش ایده
حفظ مالکیت
استفاده از زمان
موفقیت