برگه‌ها

درباره ما

 • تاریخچه

  مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تخصصی فعال در حوزه نوآوری که نقش انکار ناپذیری در رشد

 • ماموریت

  مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران ساخته شده است برای کمک به نوآوری ها و ساخت زندگی بهتر. مرکز ایده و اختراعات تجاری

 • منشور اخلاقی

  با یاری خداوند یکتا ما کارکنان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران به منظور تکریم ارباب رجوع و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف

 • چارت کاری

  در این بخش چارت کاری مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران جهت ارائه خدمات و فعالیت ها به شکل کلی درج شده است