برگه‌ها

تیم ماتیم ما متشکل از بهترین محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی و فنی کشور است.

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران یک مرجع غیر انتفاعی و مستقل است که با پشتوانه علمی و فنی و حمایت علاقه مندان و فعالان عرصه علم و تکنولوژی از سراسر جهان می کوشد تا راه را برای رشد و توسعه نوآوری ها با استفاده از منابع مالی و اجرایی حقیقی و حقوقی هموار سازد.