برگه‌ها

اطلاعات تماسدفتر مرکزی
ایران / تهران

تلفن
۴ ۵ ۹ ۵ ۴ ۶ ۶ ۲ ۱ ۲ ۸ ۹ +
۶ ۴ ۴ ۰ ۴ ۸ ۰ ۹ ۱ ۹ ۸ ۹ +
(تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام)

دفتر فنی
ایران / اراک

ایمیل
i n f o @ i r p a t e n t s . c o m

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰  (۱۶:۰۰ – ۲۱:۰۰  همراه)
پنجشنبه و جمعه : ۰۹:۰۰ – ۲۱:۰۰  همراه


توجه


  • ملاقات حضوری قبل از پذیرش خدمات امکان پذیر نیست. (بعد از عقد قرارداد و پذیرش ملاقات حضوری با کارشناس پرونده امکان پذیر است)

  • مشاوره با تعیین وقت قبلی از طریق تلفن انجام خواهد شد.

پیام خود را برای ما ارسال کنید