برگه‌ها

اطلاعات تماسدفتر مرکزی
ایران / تهران
(مراجعه حضوری قبل از درخواست خدمات امکان پذیر نیست)

تلفن
۴ ۵ ۹ ۵ ۴ ۶ ۶ ۲  –  ۱ ۲  (۸ ۹ +)
۶ ۴ ۴ ۰  ۴ ۸ ۰  ۹ ۱ ۹  (۸ ۹ +)
(تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام)
Skype : irpatents.com

دفتر فنی
ایران / اراک

ایمیل
i n f o @ i r p a t e n t s . c o m

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰  (۱۶:۰۰ – ۲۱:۰۰  همراه)
پنجشنبه و جمعه : ۰۹:۰۰ – ۲۱:۰۰  همراهپیام خود را برای ما ارسال کنید0 + 4 = ?