#3802
irpatent
کاربر

سلام و درود

با مراجعه به لینک زیر و استفاده از راهنمای این بخش میتونید نسبت به ارسال درخواست و پذیرش خدمات تجاری سازی اقدام کنید.
https://irpatents.com/me/commercialization/