#3800
کارآفرین
کاربر

سلام جناب شما میتونید به مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مراجعه کنید و فرابورس نیز اگر ایده شما مناسب باشد سرمایه گذار و شریک میتونید پیدا کنید.

در ضمن میتونید به سایت کارآفرین نوآور و سایت میلیاردرهای آینده ایران مراجعه کنید اطلاعات کاملتری ارائه میدهند.