#3691
کاربر
مدیرکل

سلام
روز بخیر

مرجع نوآوری شمارو از نظر عدم وجود طرح های مشابه، کاربرد، علمی، فنی، عملی و … بررسی و در صورت تائید ثبت نوآوری شمارو به اداره ثبت اختراع بلامانع اعلام می کند.
در صورت عدم تائید مرجع ثبت نوآوری شما در اداره ثبت اختراع امکان پذیر نخواهد بود.