#3644
کاربر
مدیرکل

درود بر شما
بستگی به مرجع تائید کننده داره
اما بطور میانگین حدود شش ماه