#3644
مدیر
سرپرست کل

درود بر شما
بستگی به مرجع تائید کننده داره
اما بطور میانگین حدود شش ماه