اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران / تهران

تلفن
4 5 9 5 4 6 6 2  –  1 2  (8 9 +)
6 4 4 0  4 8 0  9 1 9  (8 9 +)
(تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام)

دفتر فنی
ایران / اراک

ایمیل
i n f o @ i r p a t e n t s . c o m

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 – 16:00  (16:00 – 21:00  همراه)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 – 21:00  همراه

توجه

  • ملاقات حضوری قبل از پذیرش خدمات امکان پذیر نیست. (بعد از عقد قرارداد و پذیرش ملاقات حضوری با کارشناس پرونده امکان پذیر است)

  • مشاوره با تعیین وقت قبلی از طریق تلفن انجام خواهد شد.