بایگانی برچسب برای: تجاری سازی نوآوری های فاقد فایلینگ

برگه‌ها

تجاری سازی سایر نوآوری ها

فرآیند تجاری سازی سایر نوآوری هابسیاری از پژوهشگران، محققین، دانشمندان، فناوران، متفکران و … ابداع کننده نوآوری های نوینی هستند که متاسفانه فایلینگی برای ثبت و احقاق حقوق مالکیت فکری این نوآوری ها در ادارات ثبت اختراع وجود ندارد، یا نیاز به تغییرات اساسی در چگونگی ارائه این نوآوری ها جهت دستیابی به فایلینگ مورد نظر است. تجاری سازی این نوآوری ها و حمایت جدی از پژوهشگران، محققین، دانشمندان، فناوران، متفکران و … و ایجاد بستر برای گسترش فعالیت ها و تأمین نیازهای مالی یافته های پژوهشی و علمی آنان موجب افزایش ارزش افزوده محصولات، کالا، خدمات و سبب بالا رفتن سطح بهره وری تولید، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و ارتقاء جایگاه علمی خواهد شد و این امر در دستور کار کارشناسان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران می باشد.

خدماتی که در این بخش طبق فرآیند تجاری سازی نوآوری توسط کارشناسان مرکز در جهت تجاری شدن سایر نوآوری ها ارائه می گردد به شرح زیر می باشد.


پس از خلق سایر نوآوری ها توسط پژوهشگر یا محقق ضروری است که نوآوری ارائه شده از جنبه های مختلف مورد ارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی نوآوری اولین مرحله تجاری سازی نوآوری است و INNOVATION SCREENING نامیده می شود.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

 • بررسی بازار هدف و میزان استقبال از نوآوری
 • بررسی مزیت های استفاده از نوآوری برای مصرف کنندگان (نوآوری ارائه شده چه سودی برای مصرف کنندگان دارد ؟)
 • بررسی نیاز مصرف کنندگان به نوآوری (مصرف کنندگان تا چه حد به نوآوری ارائه شده نیاز دارند ؟)
 • بررسی سهم نوآوری از بازار (نوآوری چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد ؟)
 • بررسی گروه های مصرف کننده نوآوری (MARKET SEGMENT)
 • بررسی روند فروش نوآوری در آینده
 • بررسی سیر فروش و چرخه حیات نوآوری در بازار
 • بررسی اجرا، ساخت یا تولید نوآوری از لحاظ فنی
 • بررسی عکس العمل رقبا (فرآورده، کالا یا خدمات رقیب) در قبال عرضه نوآوری
 • بررسی سود دهی نوآوری پس از تولید و عرضه به بازار

در این مرحله نکات مهم بازاریابی نوآوری (از جنبه های دیگر) مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آن ها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

تحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS نوآوری قبل از اجراء، تولید یا ساخت از طریق بررسی های آماری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

 • بررسی مقدار، ظرفیت اجراء، تولید یا ساخت نوآوری در نخستین مرحله
 • بررسی نقطه سر به سر اجراء، تولید یا ساخت (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله اجراء، تولید یا ساخت

تست BETA و بازار سنجی نوآوری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

در این مرحله یک مدل اجرایی از نوآوری تهیه (ساخته) می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری نوآوری نیز برای نظر خواهی و بررسی متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی نوآوری قبل از مرحله تولید مشخص شود. معمولا نمونه اولیه نوآوری در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند و حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذاشته می شود تا مشتریان بالقوه در مورد نوآوری اظهار نظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها با آگاهی کامل اصلاحات در مورد نقایص احتمالی صورت گیرد. در این مرحله نوآوری به صورت آزمایشی اجراء و در یکی از بازارهای خوش آتیه راه اندازی می شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتری واقع خواهد شد یا خیر ؟

نکته

متاسفانه امکان نمایش و اظهار نظر مشتریان بالقوه در کشور ایران به دلیل عدم رعایت مقررات کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی وجود ندارد و باید به نظر خواهی و بررسی متخصصان مورد تائید بسنده نمود.

در این مرحله نکات زیر بررسی خواهد شد.

 • ایجاد بنگاه اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم (ثبت شرکت و … و اخذ مجوزهای لازم)
 • برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی نوآوری
 • برآورد مواد و ابزار تبلیغی (کاتالوگ، بروشور، پوستر و تیزر تبلیغاتی) مورد نیاز برای معرفی نوآوری
 • برنامه ریزی جهت تشکیلاتی که برای اجراء، تولید و عرضه نوآوری باید در بنگاه اقتصادی ایجاد شود
 • برنامه ریزی جهت امور لجستیکی مربوط به نوآوری
 • تعیین منبع تامین مالی (سرمایه گذاری شخصی، اخذ وام، جذب سرمایه گذار جهت مشارکت و تولید انبوه، فروش و اعطای امتیاز)

در این مرحله نوآوری کاملا تجاری شده است و جهت توسعه تجارت نکات زیر اجرایی خواهد شد.

 • ایجاد شبکه های توزیع و عرضه نوآوری
 • برقراری ارتباط با توزیع کنندگان عمده
 • برقراری ارتباط با توزیع کنندگان خرده
 • برقراری ارتباط با فروشگاه های زنجیره ای
 • ایجاد فروشگاه های اختصاصی
 • واگذاری نمایندگی های توزیع و فروش
 • اجرای یک برنامه تبلیغی کارآمد برای معرفی نوآوری
 • ورود به بازارهای خارجی و صادرات
 • راه اندازی خطوط تولید، دفاتر و ایجاد شبکه های فروش در سطح بین المللی

نکته

لازم به توضیح است که برای تجاری سازی نوآوری ها و یافته های علمی در همه موارد از روش های یکسانی نمی توان پیروی کرد. برخی از نوآوری ها و یافته های علمی (مثلا در بخش پزشکی) به گونه ای هستند که تجاری کردن آن ها به فرآیندهای پیچیده ای نیاز دارد. همچنین با استفاده از برخی روش های ابتکاری می توان از تعدد مراحل یاد شده کاست.