توسعه و بررسی کاربرد روش کسب و کار

در این مرحله نکات مهم بازاریابی روش کسب و کار جدید (از جنبه های دیگر) مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آن ها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف روش کسب و کار جدید و خصوصیات آن ها
  • بررسی برآورده کردن نیازهای مصرف کنندگان
  • بررسی عکس العمل مصرف کنندگان در قبال روش کسب و کار جدید
  • بررسی چگونگی اجراء، تولید یا ساخت روش کسب و کار جدید با کمترین هزینه
  • حفظ حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری، نشان جغرافیایی و …)