تجاری شدن روش کسب و کار

در این مرحله روش کسب و کار جدید کاملا تجاری شده است و جهت توسعه تجارت نکات زیر اجرایی خواهد شد.

  • ایجاد شبکه های توزیع و عرضه روش کسب و کار جدید
  • برقراری ارتباط با توزیع کنندگان عمده
  • برقراری ارتباط با توزیع کنندگان خرده
  • برقراری ارتباط با فروشگاه های زنجیره ای
  • ایجاد فروشگاه های اختصاصی
  • واگذاری نمایندگی های توزیع و فروش
  • اجرای یک برنامه تبلیغی کارآمد برای معرفی روش کسب و کار جدید
  • ورود به بازارهای خارجی و صادرات
  • راه اندازی خطوط تولید، دفاتر و ایجاد شبکه های فروش در سطح بین المللی

نکته

لازم به توضیح است که برای تجاری سازی روش های کسب و کار جدید و یافته های علمی در همه موارد از روش های یکسانی نمی توان پیروی کرد. برخی از روش های کسب و کار جدید و یافته های علمی (مثلا در بخش پزشکی) به گونه ای هستند که تجاری کردن آن ها به فرآیندهای پیچیده ای نیاز دارد. همچنین با استفاده از برخی روش های ابتکاری می توان از تعدد مراحل یاد شده کاست.