تجاری شدن اختراع

در این مرحله اختراع کاملا تجاری شده است و جهت توسعه تجارت نکات زیر اجرایی خواهد شد.

  • ایجاد شبکه های توزیع و عرضه اختراع
  • برقراری ارتباط با توزیع کنندگان عمده
  • برقراری ارتباط با توزیع کنندگان خرده
  • برقراری ارتباط با فروشگاه های زنجیره ای
  • ایجاد فروشگاه های اختصاصی
  • واگذاری نمایندگی های توزیع و فروش
  • اجرای یک برنامه تبلیغی کارآمد برای معرفی اختراع جدید
  • ورود به بازارهای خارجی و صادرات
  • راه اندازی خطوط تولید و ایجاد شبکه های فروش در سطح بین المللی

نکته

لازم به توضیح است که برای تجاری سازی اختراعات و یافته های علمی در همه موارد از روش های یکسانی نمی توان پیروی کرد. برخی از اختراعات و یافته های علمی (مثلا در بخش پزشکی) به گونه ای هستند که تجاری کردن آن ها به فرآیندهای پیچیده ای نیاز دارد. همچنین با استفاده از برخی روش های ابتکاری می توان از تعدد مراحل یاد شده کاست.