توسعه و بررسی کاربرد اثر ادبی و هنری

در این مرحله نکات مهم بازاریابی اثر ادبی و هنری (از جنبه های دیگر) مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آن ها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف اثر و خصوصیات آن ها
  • بررسی برآورده کردن نیازهای مخاطبین
  • بررسی عکس العمل مخاطبین در قبال اثر
  • بررسی چگونگی تولید یا اجرای اثر با کمترین هزینه
  • حفظ حقوق مالکیت فکری (ثبت اثر ادبی و هنری)