تجاری شدن اثر ادبی و هنری

در این مرحله اثر ادبی و هنری کاملا تجاری شده است و جهت توسعه تجارت نکات زیر اجرایی خواهد شد.

  • ایجاد شبکه های توزیع یا عرضه اثر
  • برقراری ارتباط با توزیع کنندگان یا عرضه کنندگان عمده
  • برقراری ارتباط با توزیع کنندگان یا عرضه کنندگان خرده
  • برقراری ارتباط با فروشگاه های زنجیره ای
  • ایجاد فروشگاه های اختصاصی
  • واگذاری نمایندگی های توزیع یا عرضه
  • اجرای یک برنامه تبلیغی کارآمد برای معرفی اثر جدید
  • ورود به بازارهای خارجی و صادرات
  • راه اندازی خطوط تولید یا اجرا و ایجاد شبکه های فروش در سطح بین المللی

نکته

لازم به توضیح است که برای تجاری سازی آثار ادبی و هنری در همه موارد از روش های یکسانی نمی توان پیروی کرد. برخی از آثار و یافته های ادبی و هنری (مثلا در بخش فیلم سازی) به گونه ای هستند که تجاری کردن آن ها به فرآیندهای پیچیده ای نیاز دارد. همچنین با استفاده از برخی روش های ابتکاری می توان از تعدد مراحل یاد شده کاست.