پاسخ به پرسش های متداول

در این بخش پاسخ به پرسش های متداول در خصوص ثبت اختراع و سایر خدمات مرتبط درج شده است.

ثبت اختراع ایران

مزیت های ثبت اختراع در ایران چیست ؟

پاسخ

از مزایای ثبت اختراع در کشور ایران به موارد زیر می توان اشاره نمود.

 • حفظ مالکیت و حقوق مادی و معنوی نوآوری
 • جلوگیری از سرقت اطلاعات و سوء استفاده دیگران
 • خلق ثروت از طریق فروش و واگذاری امتیاز نوآوری
 • اثبات ادعا در خصوص نوآوری بدست آمده
 • دریافت سند معتبر علمی
 • افزایش قدرت در مذاکرات
 • افزایش شهرت و اعتبار علمی
 • پرهیز از دعاوی حقوقی نوآوری
 • رشد شاخص ارزیابی و عملکرد نوآوری
 • دریافت رتبه و امتیازات تحصیلی
 • دریافت تسهیلات بانکی کم بهره
 • استفاده از معافیت های مالیاتی و صادرات
 • و مزایای بسیار دیگر …

ایران از چه سالی به عضویت کنوانسیون پاریس در خـصوص حمایـت از مالکیـت صـنعتی درآمد ؟

پاسخ

کشور ایران در سال 1337 هجری شمسی به عضویت کنوانسیون پاریس در خـصوص حمایـت از مالکیـت صـنعتی درآمد و با پذیرش اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور در سال 1377 هجری شمسی زمینه پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی (Wipo) را پدید آورد. در سال 1380 هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران به وایپو پیوست. مقر وایپو که در سال 1970 میلادی تأسیس شده، در شهر سوئیس است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نماینده ایران در وایپو می باشد که ثبت اختراعـات نیـز در اداره مالکیـت صـنعتی سازمان مزبور صورت می گیرد.

اختراع چیست ؟

پاسخ

طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خـاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می نماید.