برای مطبوعات

در این بخش محتواهای خبری مهم مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران برای استفاده مطبوعات و خبرگزاری ها « با ذکر منبع » درج شده است. مطبوعات و خبرگزاری های علمی، فرهنگی، هنری، شغلی و … همواره یاری رسان ما در پیشرفت روز افزون نوآوری برای عموم مردم بوده اند.

از همکاری شما صمیمانه متشکریم.

محتوای خبری

محتوای خبری شماره 1

محتوای خبری شماره 2