کلینیک نوآوری

طراحی، نمونه سازی، قراردادها، کارگزاری و امور اجرایی نوآوری خود را در داخل و خارج از کشور به ما بسپارید.

مالکیت های فکری

ثبت اختراع، طرح صنعتی، ثبت اثر ادبی و هنری، علائم تجاری، نشان جغرافیایی و سایر خدمات مالکیت های فکری خود را در داخل و خارج از کشور به ما بسپارید.

تجاری سازی نوآوری

تجاری سازی ایده، اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، روش های کسب و کار و سایر نوآوری های خود را در داخل و خارج از کشور به ما بسپارید.

پیشنهادات سرمایه گذاری

رمز موفقیت توان مالی نیست، پیشنهادات و فرصت های ویژه سرمایه گذاری در صنایع و خدمات کاملا انحصاری را از دست ندهید.

توسعه صنایع و خدمات

با تکیه بر دانش انحصاری، توان علمی و بهره مندی از نیروی انسانی نخبه و متخصص در داخل و خارج از کشور آماده ارائه خدمات، توسعه، بروز رسانی و حل مشکلات و موانع صنایع و خدمات هستیم.

انجمن نوآوری

دوستان خود را به اولین انجمن نوآوری ایران دعوت کنید و با افرادی که علاقه مند مباحثه با شما هستند بحث و تبادل نظر کنید.

اخبار مرکز را از دست ندهید.
قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ میدهد، برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد. چه از آن ها اطلاع داشته باشید، چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را بخواهید می توانید انجام دهید، به شرط آنکه تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید و سپس عمل کنید.

ایده بکر
پرورش ایده
حفظ مالکیت
استفاده از زمان
موفقیت